Yoruba Scheme of Work for Kindergarten (Age 5) Lagos State

33 Min Read
yoruba language scheme of work
yoruba language scheme of work

Yoruba Language Syllabus for Early childhood Lagos State, Yoruba Scheme of work for Kindergarten (Age 5). Onika Yoruba. Schemeofwork.com

SCHEME OF WORK YORUBA KINDERGARTEN SAKA KINNI (AGE 5)

OSE

OSE KINNI (1)

AKORI ISE

Ede alifabeeti Yoruba (a titi de gb)

Litereso: Orin akonilogbon

ERONGBA

Ni opin idanileko yi, awon akeeko yoo le

 1. Ka alifaabeeti Yoruba lati (a – gb)

daradara

 1. Se afihan awon leta yi lafi ara iwe

Pelebe pelebe ti

Oluko ko won Si (flash cards)

  iii.   Da awon leta yi mo pelu eda aworan

Awon akekoo yoo. Ko orin akonilogbon ti oluko ko won daradara    

AKOONU/ISE SISE

 • ki oluko se alihan ara re niwaju awon akekoo
 • kiluko lata a,b,d,e,e,f, g, gb, si oju patako ikowe.
 • kika leta a, b, d, e,e, f, g, gb si etigbo awon akekoo
 • ki oluko ka, a de, gb ki, awon akekoo si maa dahun
 • ki akekoo ko awon leta (a- gb)
 • ki awon akekoo fi aworan ti o ro mo awon leta( a-gb) han
 • ki awon akekoo le, ko orin ati
 • ijo jijoti oluko ti ko won
 • fun apere
 • iya oluko mi
 • bata mi a dun koko ka
 • ojo mo sere ninu ile abbi

IGBELEWON

-Ibanisoro ati Ajumose ise

-Ogbon atinuda ati oye  

– Imo Arojinle ati yiyanju isoro

– Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI       

Kaadi pelebe alafihan

(a-gb)

Kaadi tenfe (a-gb)

Aworan fun apeere

 1. aja
 2. bata
 3.  
 4. Dodo
 5. Ejo/rti
 6. Fila
 7. Gele
 8. Gbaguda

Onn-kiko

Jo jio alewo pipa

Teepu ati kaseeli

Aworan to ni eriti on

Huwa omoluwahi han

https://www.youtube.com

OSE

KEJI (2)

AKORI ISE

Onika Yoruba (1-10)

ERONGBA

Awon akekooo yoo ka

Onika lati  de awaa (1-10)

Ki won ko ni orin

Pelu ijo ije ati ilu

AKDONUISE SISI

Kiko ati kika onika Yoruba

Lati ookan de eewa pelu orin,

ijo ati ilu lilu atu=I  ilo aworan

 fun apeere

 1.  
 2. Okan
 3. Eji
 4. Eta
 5. Enn
 6. Annu-un
 7. Efa
 8. Eje
 9. Ejo
 10. Esan-an
 11. Ewa
 • Fun apeere
 • Boolu meji aga meta abbi
 • Ki akekoo ko orin igo lare ogin abbi  
 •  
 • Eni breni
 • Eji be ej
 • Eta ata fagba
 • Enn woroko
 • Arun n godo
 • Efa tie le
 • Biro n biro
 • Iron beta
 • Ogun  d akesan
 • Gbagba ewe
 • Orika asonka fun apeere

     D.

 alafori sale yi pelu or olio ye

1.  ookan

2

3 eeta

4

5. Aarun-un

7. Eeje

8.

9. Eesan –an

IGBELEWON

– Ibanisoro ati Ajumose ise

_Ogbon atinuda ati oye

– Imo Arojinle ati yiyanju  isoro

– Eko Imo ero -Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Kaadiboodu ti won

Ko onka ookan de

Eewe (1-10)

Kaadi pelebe

Pelebe won ko

Onika kookan si

Ideri oti

Okuta were

Igi isana

Igo tabi ike omi

Aworan OHUN ELO IKONI lori

 1. Ade kan
 2. Oju meji
 3. Aga meta
 4. Ife merin
 5. Ika marun-un
 6. Sibi meta
 7. Fila meje
 8. Ago mejo
 9. Isu mesan-an
 10. Ika mewa  

OSE  KETA (3)

AKORI ISE

EDE DIDA

ORUKO WOKAN

INNU IYARA

IKAME (KILAASI)

ERONGBA

Awon akeloo yo

 1. Daruko awon

Nnikan inu iyara

Kawe (kilassi) won

Daadara

 1. Ki won se jitopo kila at aworan

Won nipe dida oruko won

AKDONUISE SISI

 • Titpaka si awon nikan to wa ni inu
 • Iyara ikawe (kilasi) ati oruko won
 • Fun apeere
 • aga iwe latili ago ara ogon abbi

IGBELEWON

ibanisoro ati

Ajumose ise

Ogbon atinuda ati oye  

Arojinle ati Yiyanju Isoro

– Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Aga ijoko oluko

 • Tabili kowe awon akekoo
 • Aago ile –iew abbi
 • Aworan awon ohun ti o wa ninu kilassi

OSE

KERIN (4)

AKORI ISE

Asa ikini ati

Idahun in ile

Yoruba

Orin

ERONGBA

Awon akekoo yoo

 1. Ko orin kinni nile Yoruba

Se ahan bi omokunrin ati

Omobrin se nlo

Agbalagba

AKDONUISE SISI

Ki-awon akekoo le mo

iyatoo kilki mini igha kani –

akoko kookan

akoko      kini              Idahun

time          greeting      response

owuro         ekaro          Ekaaro o

osan          E                 Ekaasan  o

                kasan

ireole       E-ku-irole   Ekale o     

kika orin kini ati fifi aworan ikini han

owuro mi

osan mi

je ki o dara

Ale mi ko ma se baje

 1.  Owura lawa

Eje ka sise

Tale ba de

Ka le nisimi

Ki awn akekoro se altife orin

Nkule afibi nibaje ki

Agbagba

IGBELEWON

– Ibanisoro ati  Ajumose ise

– Ogbon atinuda ati oye  

– Arojinle ati Yiyanju Isoro

– – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Aworan Omodebinrin ti o Kunl tabi omokunrin ti o dobale ki agbalagba tabi obi re.

Teepu orin kiko fun apeere.

-Ewole fagba agba ni n gbani

Lomo nki baba o

Lomo nki yeye

Idobale ati ikunle

KLomo nki baba o

Lomo nki yeye

OSE KERUN (5)

AKORI ISE

ALIFEBEETI YORUBA (h-o)

ERONGBA

Awon akekoo yoo

i) Ka ailfabeereti

Yoruba lati (h-o)

ii) Fi aworan da awon alfaabeeti wonyi mo

AKDONUISE SISI

Ki oluko ko orin alifabeeti

Yoruba lati a-o fun apeere

Isa, tisa lo komi leede

a-aja,b –bata abbi

ki oluko ran akekoo leti lati

ka alifabeeti a gb ati kiko si ara patako

kika ati kiko alifabeeti h o’ fun awon akekoo pelu aworan

pipe akeeko meji tabi meta lati ka alifabeeti  e-f-I ati a ti

f – – hi –k-m-o

IGBELEWON

 • Ibanisoro ati Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati Oye
 • Imo Arojinle ati yiyanju  isoro
 • Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI 

Kaadi fihan ti a ko f, g, gb, h, i, si

Aworan ti o fi awon leta kookan han.

Fun apeera:

f – fila

g – gele

gb – gbaguda

h – hausa

i – igi

https://www.youtube.com

OSE KEFA (6)

IDANWO RANPE ISINMI

OSE KEJA (7)

AKORI ISE

Awon nkan tio wa ni Ayika ile eko 

ERONGBA

Awon akekoo yoo

Daruko ailewon nnkan  ti o wa ni ayika iwe won  

AKDONUISE SISI

Kiko akekoo ni oruko ohun ti-o wa ni ayika pelu orin aworan fun apeere

Aworan

Igi

Oko

Aga

Tabil

abbi

kiko akekoo lati daruko awon nikan tio wa ni ayika lile –oko ati won,fun apeere

i. ile iwosan

ii eran osin bi aja, ewure, adiye

iii. oja

iv ile tosin –mosalasi, soosi

IGBELEWON

ibanisoro ati

Ajumose ise

Ogbon ainuda ati oye

Arojinle ati Yiyanju Isoro

Eko eo-ayelujara

OHUN ELO IKONI 

i.Aworan nnkan ti o wa ni ile- eko bi aga, tabili, iwe, sibi, redio, ododo, igi, ferese abbi.

ii. Aworan nnkan ti d wa ni ayika ile – eko fun apeere, mooo ile.

Keke eran osin, aja ewebe, alupupu, aso,ata,eso, bata, ife,abb

Ohun eroja ati aworan fun orin kiko, ijo jiro.

Aworan awon ti won nse ere idaraya, abbl

OSE KERUN (8)

AKORI ISE

ALO APAMO

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

i. so ilumo alo apamo

Daruko orisi

Alo ti owa

Ii dahun si ibeere ti alo gbe wa

AKDONUISE SISI

Ki oluko pa alo apamo fun  awon akekoo ki awon akekoo

So idahun re

Bi apeere

Alo ol aalo

Ki lo koja nimaju ile oba ti ko ki oba kin ni o?

Idahun –agbara –ojo abbi

Ki awon akekoo le ke orinojo nro sere ninu ile abbi

Opa teere kanle o kan orun kinni o? idahun – Ojo,abbl

Ki awon akekoo le ko orin

Ojo nro sere ninu ile, abbI

IGBELEWON

ibanisoro ati

Ajumose ise

Ogbon ainuda ati oye

Arojinle ati Yiyanju Isoro

Eko eo-ayelujara

OHUN ELO IKONI 

Aworan lori

Ojo nro

Awon omode lo nse ere daraya

https://www.youtube.com

OSE KESAN (9)

AKORI ISE

 • Ede: awon eya ara eniyan
 • Asa: Ere Idaraya

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

i.Ke daruko awon eya ara eniyan

ii.Lilo won nipa kiko orin.

Awon akekoo yoo ko orin idaraya pelu atewo pipa daradara

AKDONUISE SISI

Kiko orin orimi ijeka orukun ese tire ni oluwa

Tire ni oluwa patapata  

Kiko awon akekoo ni ere idaraya pelu orin ati ijo oun alewo pipa.

Bi apeere:

i.Eye meelo tolongo waye

ii.Ja itana to n tan

iii.Ta lo wa ninu ogba naa?

iv.E ma weyin o

v.Boju boju o

Ki awon akekoo ko orin ere idaraya kan ninu eyi ti a ti ko tabi eyi ti won ba fun mo

IGBELEWON

ibanisoro ati Ajumose ise

Ogbon ainuda ati oye

Arojinle ati Yiyanju Isoro

Eko eo-ayelujara

OHUN ELO IKONI 

Aworan eya ara eniyan

Orin kiko, ijojijo alewo pipa

EDE:

https://www.youtube.com

ASE:

https://www.youtube.com

OSE KEWAA (10)

AKORI ISE

Awon Arofo keekeeke

ERONGBA

Awon akekoo yoo

Ko orin awon arofo keekeeke darada

AKDONUISE SISI

Ko awon akekoo awon arofo keekeeke bii

Adiye mi

Igo marun un lara ogiri

Akekooyoo kookan lara awon orin wonyi fun ise-sise

IGBELEWON

OHUN ELO IKONI 

Orin kiko ijo jijo atewo pipa

OSE KOKANLA (11)

AKORI ISE

 EDE ATUNYEWO EKO

ERONGBA

Sise atunyewo ise saa kin ni lori ede

AKDONUISE SISI

ATUNYEWO EKO SAA KINNI LORI ASA

IGBELEWON

Sisi amulo awon OHUN ELO IKONI

Amuseyeni ti a lori  lati ibeere saayi

OHUN ELO IKONI 

OSE KEJILA (12)

AKORI ISE

 EDE ATUNYEWO

ERONGBA

Sise atunyewo

Ise lori ise saa

Kin-in lori ede ati litireso

AKDONUISE SISI

ATUNYEWO EKO SAA KINNI LORI ASA

IGBELEWON

Sise amulo awon OHUN ELO IKONI amuseyini ti a ti o lati ibeere saa yii

OHUN ELO IKONI 

OSE KETALA (13)

AKORI ISE

IDANWO ISA

OSE KETALA (13)

AKORI ISE

ERONGBA

AKDONUISE SISI

IGBELEWON

OHUN ELO IKONI 

SCHEME OF WORK YORUBA KINDEGARTEN SAA KEJI (AGE 5)

OSE KINNI (1)

AKORI ISE

AGBEYEWO

EKO

SAA KINI

ERONGBA

Sise agbeyewo ise saa kin-ni pelu idanwo.

Ikini kaabo si saa keji

ISE SISE

Agbeyewo eko pelu awon akekoo lori ise saa kinni

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

–        Ibanisoro ati Ajumose ise

–        Ogbon atinuda ati Oye

–        Imo Arojinle ati yiyanju  isoro

–        Eko Imo ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

Sise amulo awon OHUN ELO IKONI amuseyeni ti a loni saa kinni

OSE KEJI (2)

AKORI ISE

EDE: ALFABEETI YORUBA (p – y)

EWI

AKOSOR

ERONGBA

Awon akekoo yoo.

i)ka alifaabeeti Yoruba lati leta (p –y) daradara.

ii) Se afihan awon leta yi pelu aworan idamo won.

Awon akekoo yoo ko

Ornawonewi wonyi yekeyeke

ISE SISE

i. Ki oluko ko j, k, l, m, n, si ara patako.

ii.Ki awon akeedo ka leta j, k, l, m,n, o, o, p, r,s,s,t,u,w,y.

iii.Ki oluko to awon akekoo sona lori kika ati kiko alifabeeti.

iv.Pipe akekoo meji tabi meta jade lati ka alifabeeti a – o ati p – y.

v. Kiawon akekoo gbiyanju lati di alafo isale yii.

j — l — n –

vi. ki akekoo ka ati ko alifsbeeti a – y.

Ki akeeko ko ewi keekeeke ati eko to a ninure.

Fun apeere:

Ewure je eran ile to maa ni jiya pup nitor aigboran re abbl

Adiye mi eyi ti mo toju re. losan- an ojo kan emi ko mop e o ti je e lo abbl.

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

–        Ibanisoro ati Ajumose ise

–        Ogbon atinuda ati Oye

–        Imo Arojinle ati yiyanju isoro

–        Eko Imo ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

Kaadi alafihan leta pelebe pelebe

Aworan ti o fi pipe leta kookan han bi apeere:

j – jagunjagun

k – kiniun

l – labalaba

m – malu

n – nomba/Naijiria abbl

Awon OHUN ELO IKONI ti ewi da le lon Teepu ati kaseeti.

https://www.youtube.com

OSE KETA (3)

AKORI ISE

EDE: ONKA YORUBA (1 -10) ati (11 – 20)

ERONGBA

Awon akekoo yoo;

i)Ka awon onkaa wonyi bo ti to ati bo seye

ii)Ko ni orin pelu

ISE SISE

Kiko ati kika onka ede Yoruba lati ookanla de ogun (11 – 20)

Kiko orisi orika

i.Onkaye sakala

11 – okanla

12 – eejila

13 – eetala

14 – eerinla

15 – aarundinlogun

16 – eerindinlogun

17 – eetadihlogun

18 – eejidinlogun

19 – ookandinlogun

20 – ogun

ii. Onkaye arika aworan:

11 – aga mokanla

12 – ile mejila

13 – iwe metala abbl

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

–        Ibanisoro ati Ajumose ise

–        Ogbon atinuda ati Oye

–        Imo Arojinle ati yiyanju isoro

–        Eko Imo ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

– Tito igo tabi ike omi si ori

Tabii fun onka (11 – 20)

– Lilo igi isana

– Lilo ideri oti, okuta were

– Kika akekoo obinrin

– Kika akekoo okunrin

https://www.youtube.com

OSE KERIN (4)

AKORI ISE

OMI 

ERONGBA

Awon akekoo yoo le:

i)So Pataki omilara

ii)So wulu omininu ile daradara

AKDONUISE SISI

 • Kiko awon akekoyi iwolu apeere
 • A maa nmu omi
 • A maa o fi omi we
 • A maa o fi omi we
 • A man o fi omi fo aso
 • A maa o fi omi pese ounje abbi
 •  
 • K awon akekoo ko orin

Omiiablewe abbl  

IGBELEWON

ibanisoro ati

Ajumose ise

Ogbon atinuda ati oye  

Arojinle ati Yiyanju Isoro

– Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI 

Omi

Aso,

IFe fun mimu omi abbl

Kiko orin omi labuwe ori

labumi enikan ki ba omi ise ota    

OSE KARUN -UN (5)

AKORI ISE

Asa

ASA IKINNI NI ILE

YORUBA

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

 1. So awon okoko fi kini maa

N wage  

 1.   Pataki ibowo fun

agba

ISE SISE

 • Kiko awon akekoo bi ati n kini
 • Ati dahun ni le Yoruba
 • Kini nisiko odun o
 • Idahun agi
 • Kini opera la o se o
 • Idahun –amiro
 • Ki awon akekoo koju si ara
 • Won kiwon ki ara wonni lara
 • Kini ni ile Yoruba

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

ibanisoro ati

Ajumose ise

Ogbon atinuda ati oye  

Arojinle ati Yiyanju Isoro

– Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

 • Aworan awon lumon ni ki ara
 • Won
 • Teepu ati kaseelifi won le
 • Kini si  eligboo awon akekoo

Lio akekoo oririn lati kunle

Ati ilo akekoo okurin lati fun

Dobale fun kini  

https://www.youtube.com

OSE KEFA (6) – ISINMI RANPE

OSE KEJI (7)

AKORI ISE

EDE: ONKA AKAYE ATI SIRO ONIKA

LITIRESO: ALO APAGBE

ERONGBA

Awon akekoo yoo

 1. Ka onika akaye naa

Daradara

 1. Lio aworan lati fi se

Siro onikaye bi gi meji

Osan  merin abbi

Awon akekoo yoo so

i) Onin fun afo apagbe

ii)So eko ti a ni ko ninu Alo apagbe naa

ISE SISE

 • Ki oluko ka onika akaye fun awon
 • Akeloo
 • Ki awon akekoo le fi onika se isiro
 • Ki awon akekoole fi onika se isiro

Fun apeere

Okan – osan kan

–        osan meji

Osan kan ati osan meji yoo fun wa ni

Osan kan ati osan meji yoo fun wa ni

Osanmeta abbi

 • Ki oluko pa alo aladun kan fun awon

Akekoo

 • Ki oluko ko orin inu ati maa daradara

Fun awonakekoo

 • Ki awon akeeko si le mo oni alo raa ko

Daradara

 • Ki oluko eko ti alo naa ko wa
 • Fun apeere alo ijapa ati aja
 • Nibi ajalimu jaba lo si inu okoloo fi
 • Won ti to ji-su-wa ijeba ati si fi quokoro
 • Ati wa okan juwa ti ware injuwonba sui lo

Le edagbelo

Aja lin se to nwajub ti japa si in ko orin

Pe ki aja wa ran oun ni enu

Oni aja

Lile aja, aja duroramenu maa ke soloko

Agbo

Egbe anjaa ko je abbi

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

Kabooodu ti won ko onka

-Akaye si lara lati aworan ifihan Onka lati ookan le eewa (1-10)

-Kaati peebe pelele wn o unka kookan si Den ati okuta were gi abbi.

Teepu ati kaseel fia Abbi

-Teepu ati kaseeh fi a

Ni nlo naa si

-Aworan en fo nna acrati

–        Awon ti an pa ab fun

-Awon ijapa ati Aja  

OSE KEJO (8)

AKORI ISE

 • Ede: Orin keekeere
 • Akomogbon

ERONGBA

 • Awon akekoo yoo
 • Ko awon omo
 • Akomoluko eko lawo
 • Orin akamogbon ko wa

ISE SISE

 • Kiku aworan ake won orin ile
 • Ikori ogbon ati wa iyebiye
 • Mototo segun anu gbogbon
 • Omota moyere oju o
 • Iya olugbonwon abbi

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 •  Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

 • Aworan ohun eeje un
 • Kiko awon pipa maa tio
 • Nile Yoruba

OSE KESAN (9)

AKORI ISE

 • Aso koniwon ile Yoruba

ERONGBA

Awoni akeeko yoo le;

i) Daruko awon onsi Aso wiwo  nie aso Yoruba Paba wiwo aso Okuni ati borin

ii) Wiwo aso awelesi Akoni ati obiri naa

ISE SISE

 • Ki oluko so onrisi as wiwo nlie

Yoruba

Kakeeko le salaye afaanrin owe

Ninu aso wiwo

Ki akeesoko wo aso tabi aworan

Ti aso oku nin ati aso se e wotinu aso

Abbi

Ma ki cawon akekoo yii

Wiwo onsiri aso ibi si

Buba –blouse

Iro wrapper

Sokoto – trousers

Agbada – flowing  gown

Kaba – gown

Agbeko –lady’s under wears abbi 

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

 • Aworan/ orisisi aso ibile ni
 • iIe Yoruba bi
 • Buba
 • Iro
 • Sokoto
 • Agbada
 • Kaba 
 • Agbeko abbi

OSE KEWA (10)

AKORI ISE

AWO (COLOURS)

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

 1. Daruko orisi awon ni

Ede Yoruba 

 1. Ilo awo aso fi awon

Ekekoo wo la ti fid a

Awon awo mo daradara

ISE SISE

 • Kiko orisiri awon ti o wa ni ayika fun

Awo        —       aworan

Awo funfun –Owu-wool-white

Awo dudu —     Eedu charcoal –black

Awo pupa  —    Eje-blood –red

Awo eweko —   Ewe –leaf-green

 • Ki awon akeere da won awon dumo si
 • Ara wonpelu aworan
 • Ki awon akeeko dariko awon yi okookan

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

 • Baa funfun
 • Aso funfun
 • Baba dudu
 • Aso dudu
 • Baba alawo eweko
 • Aso alawo eweko
 • Fila alawo dudu
 • Gele alawo pupa
 • Gel alawo pupa

OSE KOKANLA (11)

AKORI ISE

ATUNYEWO ISE

SAAKEJI LORI EDE

ERONGBA

Sise agbe jewo se saa

Keji lori ede

ISE SISE

Ki oluko se atunyewo awon ise ti o ti ko awon akekoo lati bere saa keji lori ede

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

Lilo awon OHUN ELO IKONI amuseyeni  ti oluko ti fi ko won  lawon ise naa tele

OSE KEJILA (12)

AKORI ISE

Atunyewo ise

Sayeji ilori

Asaati litireso

 ERONGBA

Sise atunjewo ise saa

Keji ori asa ati litreso

ISE SISE

Ki oluko atunjewo awon ise a tiko Awon akekoo lati ibere  saa keji lori asa ati litreso

OHUN ELO IKONI AMUSEYENI

 • Lilo awon OHUN ELO IKONI amuseyeni
 • Ti Oluko ti fi nko won lawon ise naa lele    

OSE KETALA (13)

DAWON ATI AKOJOPO ESI IDANWO

Ki awon akekoo dahun

Gbogbo ibere lori

Saa keji daradara

Yoruba Language Syllabus for Early childhood Lagos State, Yoruba Scheme of work for Kindergarten (Age 5). Onika Yoruba. Schemeofwork.com

SCHEME OF WORK YORUBA KINDEGARTEN SAA KETA (AGE 5)

OSE

OSE KINNI (1)

ORI ORO

AGBEYEWO ISE 

SAA JEJI

Ede alifabeeti

Yoruba (a-s) (a-y)

ERONGBA

Ni opin idaileko yi

Awon akekoo yoo le

Dahungbogbo ibeere

Lori saa keji daradara

ISE-SISE

Agbe yeworeko pelu awon

Akekoo lori ise saa keji

 1. Ki-olukoalifabeeti a-s ati a-y awon

Akekoo meji si meta jade lati

Ka leta 0-s ati a-s

 1. Pipe akekoo meji si meta jade lati

Ka leta 0-s ati a-s

Ki akekoo gbiyaju lati di alafo isale y1

0

 1. Afihan kaadi pelebe lori alifapeeti

Jumi kika ati kiko alifabeeti Yoruba

Aarin awon akekoo

OGBON ISAFIBO AKITIYAN EKO

          ———

OHUN ELO IKONI      

Sise amulo awon ohun

Amuseyeri ti a ti lo mi saa

Keji

Kaadi alalihan pelebe

Pelebe ti ako 0, p, e, at s, si

Aworan ti o fi pipe leta

Kookan han

o- owo (money)

o-ogede (banana)

p- pepeye –duck)

r- redio –radio)

s- salubata (sanda)

OSE  KEJI (2)

ORI ORO

Ede

Ojo ti owa

Ninu ose (days of the week)

ERONGBA

Awon akekoo yoo

Daruko awon ojo ninu

Ose

Kiko awon ojo ninu

Ose pelu orin

ISE SISI

 Ki oluko ko orin ojo ose fun

Awon akekoo fun apeere

Ojo marun –un la nlo nile iwe

Aiku aje isegun ojotu ojobo eti

Abameta

Pe akekoolokokan lati pea won

Ojo-naa

Sunday-Aiku

Monday- aje

OGBON IASFIBO AKITYAN

KITIYAN EKO 

 •  ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Kaadi pelebe pelebe ile

Ko ojo lio wa ninu ose

Kalenda

Teepu ati kaseeli orin

Meji to wa ninu ose

OSE

KETA (3)

LITRESO ORIN

KEEKEEKE

AKOMNNWA

AKOMOLOGBON

ERONGBA

Awon akekoo yoo

Ko awon onin

Akomniwa ati

Akomologbon daradara

ISE SISI

kiko awon akekoo ni orin keekeeke

Fun apeere

Ja itanna to n tan, to lutu to si gara

Ma duro dojo ola, okoko sure tele

Labe igi orogbo ibela igbe in sere wa

Inu wa dun, ara waya labe igi omomo

Eye meo lolongoikaye lolongo abbi   

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Orin kiko

Ijo jijo

Ilo-ilo

Atewa pipa

Teepu ati kassli orin

OSE

KERIN (4)

ERONGBA

EDE IRO FAWEL ATURO

KONSONANTI

Awon akeloo yoo

Da awon leta tiwon je

Iro fawel mo.

Mo onsii iye fawel je

So awon iro konsonnati ni ede

Yoruba 

ISE SISI

Kika ati kiko fawel

Fawell Yoruba a,e,e,i,o,o,u

Kika ati kikokonsonanti ede Yoruba

b,d,f,g, gh, k,j,m,n,p,I,s, s,t w,y,r

ki oluko fi mo fawel ko orin a, e, e, o,o,u

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Kadibodu pelebe

Li a, ko

Leta fawel ati

Konsonanti si

Kadibodu ako ewiyi si

Teepu ati

Kaseeti ti a ka ewi yii si

Onn kiko alewo

Pipa ilu

Ilubewi kike ati ijo ijo

LITIPRESO EWI KEEKEEKE

ERONGBA

Awon akekoo yoo yii

Ka awon ewi naa ni

Aka gbadun daradara

So awon ewi wonyi ko wa

ISE SISI

Ki oluko ewi keekeeke

Akomologbon quaro ikowe

Fun apeere

Ewure je eran ile adiye mi

La itana torin han abbi

Akeeko oluko awon ewi keekeeke pulu

Orin ati ijo

OSE

KAPURIN (5)

EDE  SISO FAWEL

ATI

KONSONANTI  PO

ERONGBA

Awon akekoro yoo yoo

So iro konsonanti ati iro

Well fawel po fun silebu

Kan tabi meji

ISE SISI

Kiko akekoo bi a lih se amulo

Iro consonanti ati iro fawel lati seda

Oro onislebu kan tabi silebu meji

Fun apeere

a        e        e        i         o        o

b        ba      be      be      bi       bo      o

a        da      de      de      di       do      o

f         fa       fe       fe       f         fo       fo

g        ga      ge      ge      gi       go      g

gb      gba    gbe    gbe    gbi     gbo    g

h       ha      he      he      hi      ho      h

j         ja       je       je       ji        jo       jo

k        ka      ke      ke      ki       ko      k

abbi

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Kadiboodi ti a Yoruba

To se

Alihan amulo awon

Konsonanti ati mo

Wonyi si

Aworan ti se

Afihan awon oro wonyi

OSE

KEFA (6)

SINMI RAMPE

OSE KEJE (7)

EDE OPOONISILEBU IKEJI

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

Ko oro oni silebu meji

daradara

ISE SISI

Kiko ati fifi aworan han awon

Akekoo bi a tin ko oro o ni

alfabeeti meta

fun apeere

o-ba –king

o-wo- money

a-ga-chair

o-mo-child

i-we-book

i-le-house

e-ja-fish

a-be-knife

e-li-ear

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Aworan ti o se

Afihan awon

Oro wonyi

Oba

Owo

Aga

Iwe

Omo abbi

OSE

KEKO (8)

ASA OUNJE ATI ESO

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

 1. Danuko awon ounje

Ile wa

 1. Piri awon ounje

 Wonyi si isori pelu ise

Ti won nse ni ago ara

ISE SISI

Kiko atididaruko awon ounje ile wa

Didaruko awon ire-oko ati ounje

Won ni fi won se

Pin punjesi son ati se ti won nise lara

Ko die sile ninu ire-okoati ounje

Akekoo yoo daruko onsii ounje ile wa

Fun apeere

Eba, amala, eko, koko,isu, iyan, abbi

Kiko ati didararuko awon ti o je jije

Ayi ti o wa ni ayika

Sp iwulo eso jije lala

Ko die sile ninu awon eso ile Yoruba

Fun apeere

Onono osan orange

ibepe –paw-paw

ogede –banana

asala – walnut

ope oyino –pineapple

akekoo yoo se alifan eso ile Yoruba

tabi pelu aworan   

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Orisiri –oko

Aworan

Awon to n toju ounje

Orsirisi ounje bi eba

Amala, iyan eko, monmoir abbi

Aworan ti o se afiran

Orisinsi esojije ni ile

Yoruba bii ibepe

Ogede, osan, abbi

OSE

KESANAN (9)

LITPESO

ARAENIYAN

ERONGBA

Awon akekoo yoo le

Ke daruko

Eniyan han pelu

Atewo pipa daradara

ISE SISI

Kiko akekoo orin ijo

Ati atewo pipa

Fun apeere

On ni-my head

Ejika –my sholders

Orinkun –knees

Ese –legs

Tire ni oluwa patapata  

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Aworan ti o se alifan

Ati gbogbo orikeeri

Orin kike ijo jijo alewo pipa

Titoka si awon eya ara

Aworan eye ara

OSE

Kewaa (10)

OSE AWON ERAN

OSIN   

ERONGBA

Awon akekoo yoo

 1. So ilumo oran osin
 2. Daruko orisis eran

Osin to wa

 1. Pataki awon eran osin wonyi

ISE SISI

Ki oluko salaye fun awon eran

osin ni awon nnikan elemi

li  owa fun jije ti o n gbe laarin ile

pelu eniyan

o ile eranti tabi eye fun apeere

eure –goat

agunla –sheep

ologbo –cat

maalu –caw

igbiri –snail

elede – pig

aja-dog

eye-bird

adiye hen

pepeye –duck abbi

IGBELEWON

 • ibanisoro ati
 • Ajumose ise
 • Ogbon atinuda ati oye  
 • Arojinle ati Yiyanju Isoro
 • – Eko Ero Ayelujara

OHUN ELO IKONI      

Aworan li o se afihan awon

Eranko yi lolokan oyo-

Teepu li o ni kaseetiti

Gba ohun orin wonyi sile

OSE

KOKANLA (11)

EDE ATUNYEWO

EKO SAA Yii

ERONGBA

Awon akekoo yoo se

Alunyewo ise ion ede

ISE SISI

Ki oluko ran awon akekoo awon

Ise ti o ti ko won ati ibeere saa eko

Lori ede ati litireso

IGBELEWON

Kia won akekoo se

Iranti awon eko ti

Won ti ko lati ibeere

Faamu lori ede ati

Litreso  

OHUN ELO IKONI      

Ki oluko se amulo awon

Ohan elo amuseyan li o

Fi ko won lawon ise naa

OSE

KEJILA (12)

ERONGBA

Sise alunyewo iselori

Ase ati lititrso

ISE SISI

Ki oluko muu wa si iranti awon

Akekoo nipa awon-ise ti o ti ko won

Lati ibeere taamu ion asa

IGBELEWON

Ki awon akekoo le

Se iranti awon ise ti won

Ti ko 

OHUN ELO IKONI      

Ki oluko se amuwo awon

OHUN ELO IKONI  ti o fin ko

Awon akekoo ni awon ise

Yii bo lati ibeere taamu

OSE IDANWO     IDANWO IDANWO

KETALA

Share this Article
Leave a comment